Νέο πρόγραμμα επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στον τομέα του τουρισμού (εκπαιδευτικό επίδομα 1.250€)

Νέο πρόγραμμα επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στον τομέα του τουρισμού (εκπαιδευτικό επίδομα 1.250€)

Αναμένεται να ξεκινήσει η υποβολή των αιτήσεων του νέου προγράμματος  κατάρτισης και πιστοποίησης για 20.000 άτομα από το Υπουργείο Τουρισμού.  Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του έργου «Προγράμματα επιδοτούμενης συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στον τομέα του τουρισμού, τα οποία χρηματοδοτούνται από πόρους του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στο πλαίσιο της Δράσης 16921».

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΧΟΥΝ →

Φυσικά πρόσωπα – άνεργοι και εργαζόμενοι μισθωτοί – που πληρούν κατ’ ελάχιστο τα παρακάτω κριτήρια:

Να διαθέτουν τη τελευταία δεκαετία τουλάχιστον διακόσια (200) ημερομίσθια συνολικά στον τομέα του τουρισμού ή σε ειδικότητα συναφή με την ειδικότητα κατάρτισης και ανήκουν σε μία από τις επόμενες κατηγορίες:

α) εποχικά εργαζόμενοι τουριστικών επιχειρήσεων

β) πρόσκαιρα άνεργοι και μακροχρόνια άνεργοι του τομέα του τουρισμού

γ) εργαζόμενοι τουριστικών επιχειρήσεων, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τέθηκαν, κατά τα έτη 2020 ή/και 2021, σε αναστολή λόγω της προσωρινής διακοπής ή της αναστολής λειτουργίας των επιχειρήσεων στις οποίες εργάζονταν, στο πλαίσιο λήψης μέτρων για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της διάδοσης του κορωνοϊού COVID – 19.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ →

 • Υπηρεσίες υποδοχής και ψηφιακές δεξιότητες
 • Επισιτισμός και υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων
 • Μαγειρική και ζαχαροπλαστική τέχνη
 • Υπηρεσίες οροφοκομίας και περιβαλλοντική διαχείριση
 • Εμψυχωτής Τουριστικών Υπαίθριων Δραστηριοτήτων Αναψυχής
 • Υπηρεσίες Λουτροθεραπείας/ Θαλασσοθεραπείας – SPA
 • Στέλεχος Τουριστικών Γραφείων

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ →

 • Θεωρητική Κατάρτιση διάρκειας 250 ωρών με τη μέθοδο της ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
 • Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος

Διαδικασία Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής Ωφελούμενων

Η υποβολή των Αιτήσεων Συμμετοχής για το Voucher του Τουρισμού θα γίνει μέσω συνδέσμου  που θα ανοίξει μετά την ανακοίνωση της Πρόσκλησης από το Υπουργείο Τουρισμού.
Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την υποβολή της αίτησης και τα δικαιολογητικά συμμετοχής, συμπλήρωσε την παρακάτω φόρμα και άμεσα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Θεσσαλονίκη

2310 511344, 2316 010447

Γιαννιτσά

23820 83740, 23820 21002

   

   

  Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

   

  Όνομα*

  Επώνυμο*

  Σταθερό*

  Κινητό*

  Email*

  Ημερομηνία Γέννησης*

  Εκπαιδευτικό Επίπεδο*

  Περιοχή*

  Δηλώνω ότι συγκατατίθεμαι για τη συλλογή, τη χρήση και την επεξεργασία των παραπάνω στοιχείων και προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Σε κάθε περίπτωση διατηρώ τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης που προβλέπονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679 περί «Προστασίας των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών», ως ισχύει, μετά και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων.

  Δηλώνω ότι συγκατατίθεμαι για την υποβολή της ανωτέρω Αίτησης στην ειδική ιστοσελίδα www.edisinet.gr προκειμένου να συμμετάσχω στo παρόν Πρόγραμμα.

  Δηλώνω ότι συγκατατίθεμαι στην διατήρηση των προσωπικών μου δεδομένων, για τον σκοπό που έχουν συλλεχθεί και για παρεμφερείς με αυτό σκοπούς, όπως και για μελλοντική ενημέρωσή μου από την εταιρεία EDISINET, αλλά και από τις υπόλοιπες εταιρείες του ίδιου ομίλου.

  Δηλώνω ότι συμφωνώ με την Πολιτική Ασφάλειας & Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

  Συμφωνώ με όλα τα παραπάνω

  No Comments

  Sorry, the comment form is closed at this time.