Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Κατάρτισης και Πιστοποίησης Εργαζομένων ΙΝΣΕΤΕ

Το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΙΝΣΕΤΕ), πρόκειται να υλοποιήσει Επιδοτούμενα Προγράμματα Κατάρτισης Εργαζομένων στο πλαίσιο της πράξης «Διαρθρωτική Προσαρμογή και Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας του Τουρισμού με Έμφαση στην Ποιότητα και την Αναβάθμιση του Ανθρώπινου Δυναμικού», με κωδ.ΟΠΣ 5062097, η οποία εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»

Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινάει
Τη ΔΕΥΤΕΡΑ 29/11/2021 και ώρα 15:00

 

Τα Προγράμματα περιλαμβάνουν :
1. Ενέργειες Επαγγελματικής Συμβουλευτικής: η επαγγελματική συμβουλευτική υποστήριξη περιλαμβάνει (8) συνεδρίες (διάρκειας 45 λεπτών η κάθε συνεδρία).
Συγκεκριμένα:
• 3 συνεδρίες πριν την έναρξη της κατάρτισης
• 5 συνεδρίες κατά τη διάρκεια της κατάρτισης και πριν τη διαδικασία συμμετοχής στην πιστοποίηση
2. Ενέργειες Κατάρτισης: στοχευμένα προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας 150 ωρών σε οριζόντιες όσο και εξειδικευμένες επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες
3. Πιστοποίηση από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 17024 ή ισοδύναμο ή ΕΟΠΠΕΠ
Δικαίωμα συμμετοχής
Στην πρόσκληση μπορεί να υποβάλλει αίτηση οποιοσδήποτε εργαζόμενος σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα της Οικονομίας με σχέση εξαρτημένης εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων με εποχική απασχόληση και των εργαζομένων που βρίσκονται σε αναστολή εργασίας. Οι εργαζόμενοι με εποχική απασχόληση μπορούν να είναι ωφελούμενοι ακόμη και αν λαμβάνουν ειδικό εποχικό επίδομα.
Διευκρινίζεται ότι στους εν δυνάμει συμμετέχοντες συμπεριλαμβάνονται και εργαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις τελούν σε αναστολή και είναι δικαιούχοι του επιδόματος ειδικού σκοπού.

 

Εκπαιδευτικό επίδομα

Το εκπαιδευτικό επίδομα για την ολοκλήρωση της παρακολούθησης όλων των ενεργειών του προγράμματος (συμβουλευτική, κατάρτιση και πιστοποίηση, ανέρχεται στο ποσό των 750€ (150 ώρες κατάρτισης * 5€/ ώρα μικτά).

 

Διάρκεια εκπαίδευσης

Η ημερήσια διάρκεια της εκπαίδευσης θα είναι έως τέσσερις (4) ώρες και θα διενεργείται υποχρεωτικά εκτός του ωραρίου εργασίας των συμμετεχόντων εργαζόμενων.

 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Κάθε Πρόγραμμα Κατάρτισης θα υλοποιηθεί με μία από τις εξής εκπαιδευτικές μεθόδους:
• Είτε με τη μέθοδο της συμβατικής (face to face) διά ζώσης κατάρτισης στην τάξη
• Είτε με τη μέθοδο της Μικτής Κατάρτισης (blended learning), συνδυάζοντας τη ζωντανή / διά ζώσης διδασκαλία σε αίθουσα με δραστηριότητες σύγχρονης και ασύγχρονης τηλε- εκπαίδευσης
• Είτε με τη μέθοδο της τηλεκατάρτισης (σύγχρονη και ασύγχρονη τηλεκπαίδευση)

 

ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

1. Στέλεχος Εστίασης – Στέλεχος διοίκησης μονάδων εστίασης
2. Ειδικός μαγειρικής – εστιατορικής τέχνης, σύμφωνα με τα διεθνή διατροφικά πρότυπα
3. Στέλεχος Εστίασης – Ειδικός διεθνών διατροφικών προτύπων & εξυπηρέτησης πελατών εστιατορίου
4. Barista
5. Ειδικός συστημάτων ηλεκτρονικής προώθησης εταιρικής παρουσίας – Social media Marketing.

 

Υποβολή Αίτησης:

Για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή της αίτησης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μπορείτε να υποβάλλετε τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή να απευθυνθείτε στα παρακάτω τηλέφωνα επικοινωνίας:

   

  Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

   

  Όνομα*

  Επώνυμο*

  Πόλη διαμονής*

  Τηλέφωνο*

  Email*

  Θέμα

  Μήνυμα

  KEK EDISINET – Θεσσαλονίκη
  Χρίστου Πίψου 16, Ισόγειο, Θεσσαλονίκη
  Τηλ: 2310 537478 , 2310 511344, 2316010447
  Fax 2310 500246

  KEK EDISINET – Πέλλα
  Μπάφρας 14, Γιαννιτσά
  Τηλ: 23820 83740, 23820 21002
  Fax 23820 83740

  ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥ

   ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ VOUCHER ΑΝΕΡΓΩΝ 30-49 ΕΤΩΝ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΑΙΧΜΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

  « Συμβουλευτική, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30-49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής»

   

  ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 2.520€

  Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής, συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση) και πιστοποίησης σε 10.000 ανέργους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, ηλικίας 30-49 ετών στους τομείς τεχνικών επαγγελμάτων:

   

  • Μεταποίησης/βιομηχανίας, κατασκευών
  • Υγείας – πρόνοιας
  • Τουρισμού και επισιτισμού

  Η δράση περιλαμβάνει:

  1. Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής (4 συνεδρίες)
  2. Παροχή υπηρεσιών θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας διακοσίων (200) ωρών σε ειδικότητες των ως άνω κλάδων αιχμής
  3. Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος
  4. Πρακτική άσκηση – on the job training – συνολικής διάρκειας τριακοσίων ογδόντα (380) ωρών

   

  Η δράση  θα υλοποιηθεί με το σύστημα επιταγής κατάρτισης (training voucher)

   

  Θεματικά Αντικείμενα:

  1. ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ/ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
  • Τεχνικός – συντηρητής αυτοματισμού και αυτόματου ελέγχου
  • Εργασίες Μόνωσης
  • Οικοδομικές Εργασίες – Εργασίες Κατασκευαστικού Κλάδου
  1. ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
  • Στέλεχος Κοινωνικής φροντίδας (διαχείριση πόνου – ψυχολογική στήριξη – δεξιότητες φροντίδας τρίτης ηλικίας)
  • Επαγγελματίας Καθαριστής
  • Λινοθηκάριος
  • Οροφοκόμος
  1. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ/ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΣ
  • Σερβιτόρος
  • Υπάλληλος Υποδοχής/Εξυπηρέτηση πελατών ξενοδοχείου
  • Υπάλληλος Τουριστικού γραφείου
  • Οριζόντιες Ξενόγλωσσες Ικανότητες στο χώρο εργασίας

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

  KEK EDISINET – Θεσσαλονίκη
  Χρίστου Πίψου 16, ισόγειο, Θεσσαλονίκη
  2310 511344, 2310 537478
  2310 500246
  [email protected]

  Γιαννιτσά
  Μπάφρας 14 , Γιαννιτσά 58100
  23820 83740, 23820 21002
  23820 83740
  [email protected]