Ανάπτυξη των Επαγγελματικών Προσόντων Μακροχρόνια Ανέργων, με Χαμηλά Εκπαιδευτικά Προσόντα

Το έργο περιλαμβάνει συμβουλευτική, θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση προς τους ωφελούμενους στo αντικείμενο του στελέχους Διαχείρισης Αποθήκης, τεχνικού συντήρησης εγκατάστασης, σερβιτορους, στελέχους εφοδιαστικών αλυσίδων, πωλητών λιανικού εμπορίου.

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του, οι ωφελούμενοι θα πρέπει να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση σε επιχειρήσεις με συναφές αντικείμενο.

Για αυτό το λόγο θα επιθυμούσαμε την διερεύνηση μελλοντικής συνεργασίας με την επιχείρησή σας, παρέχοντας παράλληλα την δυνατότητα να απασχολήσετε ωφελούμενους που αποτελεί μια ουσιαστική στήριξη προς τις επιχειρήσεις και σας παρέχει:

 • 100% επιδοτούμενη απασχόληση διάρκειας 2 -2,5 μηνών (350 ώρες) για απόφοιτους δευτεροβάθμιας ή υποχρεωτικής εκπαίδευσης, χωρίς καμία επιβάρυνση για την επιχείρηση.
 • Πλήρη κάλυψη της αμοιβής του ασκούμενου και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη έναντι κινδύνου ατυχήματος καθ’ όλη τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης.
 • Υπολογίζεται ότι οι υποψήφιοι θα είναι διαθέσιμοι για πρακτική άσκηση μέσα με τέλος Μαρτίου 2019.
 • Οι ασκούμενοι θα έχουν καταρτισθεί θεωρητικώς για 170 ώρες στην θέση εργασίας που θα τους αξιοποιήσει η επιχείρηση σας.
 •  Ο αριθμός των ωφελούμενων που μπορείτε να απασχολήσετε για πρακτική άσκηση καθορίζεται σε αντιστοιχία με των αριθμό των απασχολούμενων της επιχείρησης (αθροιστικά μητρικής εταιρίας και τυχόν υποκαταστημάτων της) και κατ’ ανώτερο όριο ως εξής:
  Αριθμός Απασχολούμενων

  της Επιχείρησης

  Μέγιστος Αριθμός Καταρτιζόμενων

  που μπορείτε να απασχολήσετε

  1-5 Ίσος των Απασχολουμένων
  6-10 Ίσος με το 80% των Απασχολουμένων
  11-50 Ίσος με το 70% των Απασχολουμένων
  51-70 Έως 35 Άτομα
  71-250 Ίσος με το 50% των Απασχολουμένων
  251-418 Έως 125 Άτομα
  >418 Ίσος με το 30% των Απασχολουμένων

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Θεσσαλονίκη
Χρίστου Πίψου 16, ισόγειο, Θεσσαλονίκη
2310 511344, 2310 537478
2310 500246
[email protected]

Γιαννιτσά
Μπάφρας 14 , Γιαννιτσά 58100
23820 83740, 23820 21002
23820 83740
[email protected]