Νέο πρόγραμμα ανέργων. Ολοκληρωμένη δράση κατάρτισης και απασχόλησης ανέργων ηλικίας 25 έως 45 ετών.

Νέο πρόγραμμα ανέργων. Ολοκληρωμένη δράση κατάρτισης και απασχόλησης ανέργων ηλικίας 25 έως 45 ετών.

Σκοπός της δράσης είναι η αναβάθμιση των δεξιοτήτων ή και η επανακατάρτιση της ομάδας-στόχου ανέργων ηλικίας 25-45 ετών σε τομείς υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες και στη συνέχεια η ένταξη στην απασχόληση (σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα) των ωφελούμενων που ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Η δράση χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Γενικές πληροφορίες →

Οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων ηλικίας 25 έως 45 ετών μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας e-services της ΔΥΠΑ (dypa.gov.gr) είτε μέσω gov.gr στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/apaskholese- prosopikou/summetokhe-epikheireseon-ergodoton-se-programmata-katartises-anergon

 

Μετά τη διαδικασία υποβολής αίτησης, εργασιακοί σύμβουλοι της ΔΥΠΑ θα υποδείξουν στην επιχείρηση τους υποψηφίους, σύμφωνα με τα προσόντα που είχαν δηλώσει κατά την αίτηση τους.

 

Κατόπιν τούτου, οι επιχειρήσεις θα επιλέξουν τους ωφελούμενους, οι οποίοι θα πρέπει να παρακολουθήσουν πρόγραμμα εξ αποστάσεως κατάρτισης διάρκειας 80 ωρών σε πράσινες ή ψηφιακές δεξιότητες επιλογής τους.

 

Με την ολοκλήρωση της κατάρτισης, οι επιχειρήσεις θα προχωρούν στην πρόσληψη του ανέργων.

Είσαι επιχείρηση και θέλεις πληροφορίες για το πρόγραμμα επιχορήγησης; Συμπλήρωσε την παρακάτω φόρμα →

   

   

  Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

   

  Επωνυμία Επιχείρησης*

  Τηλέφωνο

  Email*

  Υπεύθυνος επικοινωνίας

  Κλάδος δραστηριότητας

  Περιοχή δραστηριότητας*

  Δηλώνω ότι συγκατατίθεμαι για τη συλλογή, τη χρήση και την επεξεργασία των παραπάνω στοιχείων και προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Σε κάθε περίπτωση διατηρώ τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης που προβλέπονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679 περί «Προστασίας των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών», ως ισχύει, μετά και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων.

  Δηλώνω ότι συγκατατίθεμαι για την υποβολή της ανωτέρω Αίτησης στην ειδική ιστοσελίδα www.edisinet.gr προκειμένου να συμμετάσχω στo παρόν Πρόγραμμα.

  Δηλώνω ότι συγκατατίθεμαι στην διατήρηση των προσωπικών μου δεδομένων, για τον σκοπό που έχουν συλλεχθεί και για παρεμφερείς με αυτό σκοπούς, όπως και για μελλοντική ενημέρωσή μου από την εταιρεία EDISINET, αλλά και από τις υπόλοιπες εταιρείες του ίδιου ομίλου.

  Δηλώνω ότι συμφωνώ με την Πολιτική Ασφάλειας & Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

  Συμφωνώ με όλα τα παραπάνω

  Πληροφορίες προγράμματος →

  • Κατάρτιση 80 ωρών με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
  • Πιστοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν.
  • Απασχόληση διάρκειας 6 μηνών σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα

  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν →

  οι ωφελούμενοι που έχουν προεπιλεγεί από τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην «Ολοκληρωμένη Δράση Κατάρτισης και Απασχόλησης ανέργων ηλικίας 25 έως 45 ετών» μπορούν να επιλέξουν το πρόγραμμα κατάρτισης που επιθυμούν να παρακολουθήσουν στον ιστότοπο voucher.gov.gr και συγκεκριμένα στην ενότητα «ΔΥΠΑ – Προγράμματα Κατάρτισης για το Ταμείο Ανάκαμψης»

  Εκπαιδευτικό επίδομα →

  Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται στα 400€

  Αντικείμενα Κατάρτισης →

  • ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ (Η/Υ)
  • ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ
  • ΨΗΦΙΑΚΟ MARKETING ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ – SOCIAL MEDIA
  • ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
  • ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

  Είσαι ωφελούμενος του προγράμματος; Συμπλήρωσε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος: →

    

    

   Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

    

   Όνομα*

   Επώνυμο*

   Σταθερό*

   Κινητό*

   Email*

   Ημερομηνία Γέννησης*

   Εκπαιδευτικό Επίπεδο*

   Περιοχή*

   Δηλώνω ότι συγκατατίθεμαι για τη συλλογή, τη χρήση και την επεξεργασία των παραπάνω στοιχείων και προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Σε κάθε περίπτωση διατηρώ τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης που προβλέπονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679 περί «Προστασίας των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών», ως ισχύει, μετά και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων.

   Δηλώνω ότι συγκατατίθεμαι για την υποβολή της ανωτέρω Αίτησης στην ειδική ιστοσελίδα www.edisinet.gr προκειμένου να συμμετάσχω στo παρόν Πρόγραμμα.

   Δηλώνω ότι συγκατατίθεμαι στην διατήρηση των προσωπικών μου δεδομένων, για τον σκοπό που έχουν συλλεχθεί και για παρεμφερείς με αυτό σκοπούς, όπως και για μελλοντική ενημέρωσή μου από την εταιρεία EDISINET, αλλά και από τις υπόλοιπες εταιρείες του ίδιου ομίλου.

   Δηλώνω ότι συμφωνώ με την Πολιτική Ασφάλειας & Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

   Συμφωνώ με όλα τα παραπάνω

   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

   ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

   2310511344, 2310 537478, 2316010447

   ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ

   2382021002, 2382083740

   KEK EDISINET – Θεσσαλονίκη
   Χρίστου Πίψου 16, Ισόγειο, Θεσσαλονίκη
   Τηλ: 2310 511344, 2310 537478, 2316010447
   Fax: 2310 500246

   KEK EDISINET – Πέλλα
   Μπάφρας 14, Γιαννιτσά
   Τηλ: 23820 21002, 23820 83740
   Fax: 23820 83740

   No Comments

   Sorry, the comment form is closed at this time.