ΝΕΟ VOUCHER SECURITY 5000 ΑΝΕΡΓΩΝ «Ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων ως προσωπικό ιδιωτικής ασφάλειας με παροχή πιστοποίησης των αποκτηθείσων γνώσεων»

Αναμένεται να ξεκινήσουν οι αιτήσεις στο νέο πρόγραμμα VOUCHER της ΔΥΠΑ στο πλαίσιο του έργου: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΕ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΑΙΧΜΗΣ».

Η δράση αφορά στην παροχή θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας 105 ωρών σε 5.000 ανέργους ηλικίας από 18 έως 50 ετών, με τη μέθοδο της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.  Το πρόγραμμα οδηγεί τους εκπαιδευόμενους στην απόκτηση Πιστοποίησης και Κρατικής Άδειας Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας.

 

Η πιστοποίηση θα διενεργηθεί από τον ΕΟΠΠΕΠ σε συνεργασία με το  Κέντρο Μελετών Ασφαλείας (ΚΕΜΕΑ).

 

Οι ωφελούμενοι προκειμένου να μπορέσουν να αποκτήσουν την άδεια εργασίας προσωπικού ιδιωτικής ασφάλειας θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια που αναγράφονται στο   http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=54021&Itemid=646&lang

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν →

 • Όσοι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ανέργων της Δ.ΥΠ.Α κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης
 • Όσοι έχουν ηλικία από 18 έως 50 ετών
 • Όσοι είναι Έλληνες Πολίτες ή Έλληνες Ομογενείς ή πολίτες χώρας – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (για τους πολίτες κρατών μελών της Ε.Ε απαιτείται η γνώση της ελληνικής γλώσσας τουλάχιστον Β2 επιπέδου.
 • Όσοι είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο γυμνασίου)
 • Όσοι δεν έχουν παρακολουθήσει  πρόγραμμα κατάρτισης στο ίδιο αντικείμενο την τελευταία 2ετία.

Εκπαιδευτικό Επίδομα →

 • Το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται στα 525€ (5 €/ώρα κατάρτισης)

Μέθοδος Υλοποίησης →

 • Εξ αποστάσεως κατάρτιση: (105 ώρες σύγχρονη κατάρτιση)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

2310511344, 2316010447

ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ

2382021002, 2382083740

   

   

  Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

   

  Όνομα*

  Επώνυμο*

  Σταθερό*

  Κινητό*

  Email*

  Ημερομηνία Γέννησης*

  Εκπαιδευτικό Επίπεδο*

  Περιοχή*

  Μήνυμα

  Δηλώνω ότι συγκατατίθεμαι για τη συλλογή, τη χρήση και την επεξεργασία των παραπάνω στοιχείων και προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Σε κάθε περίπτωση διατηρώ τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης που προβλέπονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679 περί «Προστασίας των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών», ως ισχύει, μετά και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων.

  Δηλώνω ότι συγκατατίθεμαι για την υποβολή της ανωτέρω Αίτησης στην ειδική ιστοσελίδα www.edisinet.gr προκειμένου να συμμετάσχω στo παρόν Πρόγραμμα.

  Δηλώνω ότι συγκατατίθεμαι στην διατήρηση των προσωπικών μου δεδομένων, για τον σκοπό που έχουν συλλεχθεί και για παρεμφερείς με αυτό σκοπούς, όπως και για μελλοντική ενημέρωσή μου από την εταιρεία EDISINET, αλλά και από τις υπόλοιπες εταιρείες του ίδιου ομίλου.

  Δηλώνω ότι συμφωνώ με την Πολιτική Ασφάλειας & Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

  Συμφωνώ με όλα τα παραπάνω

  KEK EDISINET – Θεσσαλονίκη
  Χρίστου Πίψου 16, Ισόγειο, Θεσσαλονίκη
  Τηλ: 2310 511344, 2310 537478, 2316010447
  Fax: 2310 500246

  KEK EDISINET – Πέλλα
  Μπάφρας 14, Γιαννιτσά
  Τηλ: 23820 21002, 23820 83740
  Fax: 23820 83740