Συμβουλευτική, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30-49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ VOUCHER 30-49

 

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ανακοίνωσε το προσωρινό μητρώο των ωφελούμενων της δράσης « Συμβουλευτική, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30-49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής» .

Μπορείτε να δείτε τα προσωρινά αποτελέσματα στην ιστοσελίδα www.voucher.gov.gr

 με τον αριθμό ΚΑΥΑΣ σας ή με τον ΑΔΤ.

 

 

Για την ενεργοποίηση της επιταγής οι ωφελούμενοι θα πρέπει να επιλέξουν τον Πάροχο Κατάρτισης με τον οποίο θα συνεργαστούν για να ενεργοποιήσουν την επιταγή τους.

ΤΟ ΚΕΚ EDISINET ΩΣ ΠΑΡΟΧΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΕΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ.

 

Για περισσότερες  πληροφορίες επικοινωνήστε άμεσα στα τηλ 2310511344 & 2316010447  ή συμπληρώστε εδώ τα στοιχεία σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας

   

   

  ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

   

  Όνομα*

  Επώνυμο*

  Πόλη διαμονής*

  Τηλέφωνο*

  Email*

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

  KEK EDISINET – Θεσσαλονίκη
  Χρίστου Πίψου 16, ισόγειο, Θεσσαλονίκη
  2310 511344, 2310 537478
  2310 500246
  [email protected]

  Γιαννιτσά
  Μπάφρας 14 , Γιαννιτσά 58100
  23820 83740, 23820 21002
  23820 83740
  [email protected]

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

  ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ VOUCHER ΑΝΕΡΓΩΝ 30-49 ΕΤΩΝ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΑΙΧΜΗΣ

  « Συμβουλευτική, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30-49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής»

   

  ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 2.520€

  Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής, συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση) και πιστοποίησης σε 20.000 ανέργους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, ηλικίας 30-49 ετών στους τομείς τεχνικών επαγγελμάτων:

   

  • Μεταποίησης/βιομηχανίας, κατασκευών
  • Υγείας – πρόνοιας
  • Τουρισμού και επισιτισμού

   

  Η δράση περιλαμβάνει:

  1. Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής (4 συνεδρίες)
  2. Παροχή υπηρεσιών θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας διακοσίων (200) ωρών σε ειδικότητες των ως άνω κλάδων αιχμής
  3. Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος
  4. Πρακτική άσκηση – on the job training – συνολικής διάρκειας τριακοσίων ογδόντα (380) ωρών

   

  Η δράση  θα υλοποιηθεί με το σύστημα επιταγής κατάρτισης (training voucher)

   

  Θεματικά Αντικείμενα:

  1. ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ/ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
  • Τεχνικός – συντηρητής αυτοματισμού και αυτόματου ελέγχου
  • Εργασίες Μόνωσης
  • Οικοδομικές Εργασίες – Εργασίες Κατασκευαστικού Κλάδου
  1. ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
  • Στέλεχος Κοινωνικής φροντίδας (διαχείριση πόνου – ψυχολογική στήριξη – δεξιότητες φροντίδας τρίτης ηλικίας)
  • Επαγγελματίας Καθαριστής
  • Λινοθηκάριος
  • Οροφοκόμος
  1. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ/ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΣ
  • Σερβιτόρος
  • Υπάλληλος Υποδοχής/Εξυπηρέτηση πελατών ξενοδοχείου
  • Υπάλληλος Τουριστικού γραφείου
  • Οριζόντιες Ξενόγλωσσες Ικανότητες στο χώρο εργασίας

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

  ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ VOUCHER ΑΝΕΡΓΩΝ 30-49 ΕΤΩΝ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΑΙΧΜΗΣ

  « Συμβουλευτική, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30-49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής»

   

  ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 2.520€

  Αντικείμενο της δράσης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής, συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση) και πιστοποίησης σε 10.000 ανέργους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ, ηλικίας 30-49 ετών στους τομείς τεχνικών επαγγελμάτων:

   

  • Μεταποίησης/βιομηχανίας, κατασκευών
  • Υγείας – πρόνοιας
  • Τουρισμού και επισιτισμού

  Η δράση περιλαμβάνει:

  1. Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής (4 συνεδρίες)
  2. Παροχή υπηρεσιών θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας διακοσίων (200) ωρών σε ειδικότητες των ως άνω κλάδων αιχμής
  3. Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος
  4. Πρακτική άσκηση – on the job training – συνολικής διάρκειας τριακοσίων ογδόντα (380) ωρών

   

  Η δράση  θα υλοποιηθεί με το σύστημα επιταγής κατάρτισης (training voucher)

   

  Θεματικά Αντικείμενα:

  1. ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ/ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
  • Τεχνικός – συντηρητής αυτοματισμού και αυτόματου ελέγχου
  • Εργασίες Μόνωσης
  • Οικοδομικές Εργασίες – Εργασίες Κατασκευαστικού Κλάδου
  1. ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
  • Στέλεχος Κοινωνικής φροντίδας (διαχείριση πόνου – ψυχολογική στήριξη – δεξιότητες φροντίδας τρίτης ηλικίας)
  • Επαγγελματίας Καθαριστής
  • Λινοθηκάριος
  • Οροφοκόμος
  1. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ/ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΣ
  • Σερβιτόρος
  • Υπάλληλος Υποδοχής/Εξυπηρέτηση πελατών ξενοδοχείου
  • Υπάλληλος Τουριστικού γραφείου
  • Οριζόντιες Ξενόγλωσσες Ικανότητες στο χώρο εργασίας

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

  KEK EDISINET – Θεσσαλονίκη
  Χρίστου Πίψου 16, ισόγειο, Θεσσαλονίκη
  2310 511344, 2310 537478
  2310 500246
  [email protected]

  Γιαννιτσά
  Μπάφρας 14 , Γιαννιτσά 58100
  23820 83740, 23820 21002
  23820 83740
  [email protected]