Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Κατάρτισης και Πιστοποίησης Εργαζομένων Γυναικών του Ιδιωτικού τομέα της Οικονομίας

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ), έχει αναλάβει ως Δικαιούχος την υλοποίηση της Πράξης: «Ενίσχυση και ανάπτυξη των ηγετικών και διευθυντικών δεξιοτήτων των εργαζομένων γυναικών στον Ιδιωτικό τομέα της Οικονομίας» με Κωδικό ΟΠΣ 5063845.

Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινάει στις
25/01/2022 και ώρα 00:00:01 μέχρι τη 25/02/2022 και ώρα 23.59.00

 

Πληροφορίες Προγράμματος

Τα Προγράμματα περιλαμβάνουν τις ακόλουθες ενέργειες-δράσεις
• Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής υποστήριξης στους ωφελούμενους μέσω ατομικών συνεδριών (6 συνεδρίες ανά ωφελούμενο).
• Ενέργειες Κατάρτισης: προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας 100 ωρών.
• Υλοποίηση βιωματικών εργαστηρίων που ενισχύουν τη γνώση όλων των πτυχών του εαυτού και συμβάλλουν στην αυτοβελτίωση.
• Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 17024 ή τον ΕΟΠΠΕΠ.

 

Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στη Πράξη έχουν γυναίκες Εργαζόμενες του Ιδιωτικού τομέα της Οικονομίας, οι οποίες πρέπει να πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:
• Να είναι από 18 έως 64 ετών
• Να είναι εργαζόμενες στον Ιδιωτικό Τομέα της Οικονομίας με εξαρτημένη σχέση εργασίας, ανεξαρτήτως του κλάδου ή της επιχείρησης όπου απασχολούνται.
• Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
• Δικαίωμα συμμετοχής στην Πράξη έχουν οι Εργαζόμενες του ιδιωτικού τομέα με εποχική απασχόληση ακόμα και αν λαμβάνουν ειδικό εποχικό επίδομα. Διευκρινίζεται ότι στους εν δυνάμει συμμετέχοντες συμπεριλαμβάνονται και εργαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις τελούν σε αναστολή και είναι δικαιούχοι του επιδόματος ειδικού σκοπού.

 

Εκπαιδευτικό επίδομα

Το εκπαιδευτικό επίδομα για την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του προγράμματος κατάρτισης ανέρχεται στο ποσό των 500 € (5€/ ώρα μικτά).

 

Διάρκεια εκπαίδευσης

Η ημερήσια διάρκεια της εκπαίδευσης θα είναι έως τέσσερις (4) ώρες και θα διενεργείται υποχρεωτικά εκτός του ωραρίου εργασίας των συμμετεχόντων εργαζόμενων.

 

Μέθοδος εκπαίδευσης

Κάθε Πρόγραμμα Κατάρτισης θα υλοποιηθεί με μία από τις εξής εκπαιδευτικές μεθόδους:
• Είτε με τη μέθοδο της τηλεκατάρτισης (σύγχρονη και ασύγχρονη τηλε-εκπαίδευση)
• Είτε με τη μέθοδο της διά ζώσης διδασκαλίας σε αίθουσα,
• Είτε με τη μέθοδο της Μικτής Κατάρτισης (blended learning), συνδυάζοντας τη ζωντανή/διά ζώσης διδασκαλία σε αίθουσα με δραστηριότητες σύγχρονης και ασύγχρονης τηλε- εκπαίδευσης

Προσοχή: Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να υποβάλλει αίτηση συμμετοχής σε μία μόνο Περιφέρεια

 

Αντικείμενα Κατάρτισης

• Ανάπτυξη Διοικητικών Ικανοτήτων και Δεξιοτήτων
• Διοργάνωση Πολιτιστικών – Επιστημονικών – Αθλητικών Εκδηλώσεων
• Business Λογιστική – λογιστική και φοροτεχνική διαχείριση επιχειρήσεων
• Διαχείριση Τεχνολογίας και Καινοτομίας

 

Υποβολή Αίτησης:

Για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή της αίτησης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μπορείτε να υποβάλλετε τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή να απευθυνθείτε στα παρακάτω τηλέφωνα επικοινωνίας

   

  Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

   

  Όνομα*

  Επώνυμο*

  Πόλη διαμονής*

  Τηλέφωνο*

  Email*

  Θέμα

  Μήνυμα

  KEK EDISINET – Θεσσαλονίκη
  Χρίστου Πίψου 16, Ισόγειο, Θεσσαλονίκη
  Τηλ: 2310 537478 , 2310 511344, 2316010447
  Fax: 2310 500246
  Email: [email protected]

  KEK EDISINET – Πέλλα
  Μπάφρας 14, Γιαννιτσά
  Τηλ: 23820 83740, 23820 21002
  Fax: 23820 83740
  Email: [email protected]