ΝΕΟ Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Κατάρτισης και Πιστοποίησης Εργαζομένων

Η Πανελλήνια Τουριστική Επαγγελματική Ένωση Εστίασης και Συναφών Επαγγελμάτων , στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ¨ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 2014-2020¨, έχει αναλάβει ως δικαιούχος την υλοποίηση της πράξης: ¨Κατάρτιση Εργαζομένων όλων των κλάδων της Οικονομίας για την απόκτηση και πιστοποίηση εξειδικευμένων ή και οριζόντιων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων σε ειδικότητες εστίασης και τουρισμού και συναφή επαγγέλματα ¨.

 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 

Η πράξη περιλαμβάνει:

 

1) Ενέργειες Κατάρτισης στα παρακάτω θεματικά αντικείμενα:

 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 

1. Στέλεχος Εστίασης – Ειδικός διατροφικών προτύπων & εξυπηρέτησης πελατών εστιατορίου  100 ΩΡΕΣ

2. Στέλεχος Εστίασης – Στέλεχος διοίκησης μονάδων εστίασης  100 ΩΡΕΣ

3. Υπάλληλος Μαγειρικής – Εστιατορικής Τέχνης  100 ΩΡΕΣ

4. Στέλεχος διοίκησης – Στέλεχος Διαχείρισης Οργανωσιακής Κουλτούρας και Συστημάτων Διαχείρισης Χρόνου (Time Management)  100 ΩΡΕΣ

 

2) Πιστοποίησηαπό διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης προσώπων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17024.

 

Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στην πράξη έχουν: Όλοι οι Εργαζόμενοι του Ιδιωτικού τομέα της Οικονομίας (με σχέση εξαρτημένης εργασίας), όλων των παραγωγικών κλάδων της οικονομίας  συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων με εποχική απασχόληση ακόμα και αν λαμβάνουν ειδικό εποχικό επίδομα. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον απολυτήριο Υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δημοτικού σχολείου για τους αποφοιτήσαντες έως το 1980 και τριτάξιου Γυμνασίου για αποφοιτήσαντες από το 1981 και έπειτα) και να έχουν ηλικία τουλάχιστον 18 ετών.

 

Εκπαιδευτικό Επίδομα

Το εκπαιδευτικό επίδομα για κάθε ώρα θεωρητικής κατάρτισης ανέρχεται στο ποσό των

πέντε ευρώ (5,00 €/ ώρα παρακολούθησης), συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων

κρατήσεων.

 

Υποβολή Αίτησης:

Για πληροφορίες σχετικά με την υποβολή της αίτησης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μπορείτε να υποβάλλετε τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή να απευθυνθείτε στα τηλέφωνα επικοινωνίας :

   

   

  Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

   

  Όνομα*

  Επώνυμο*

  Πόλη διαμονής*

  Τηλέφωνο*

  Email*

  Θέμα

  Μήνυμα

  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

  KEK EDISINET – Θεσσαλονίκη
  Χρίστου Πίψου 16, ισόγειο, Θεσσαλονίκη
  2310 511344, 2310 537478
  2310 500246
  [email protected]

  KEK EDISINET – Πέλλα
  Μπάφρας 14 , Γιαννιτσά 58100
  23820 83740, 23820 21002
  23820 83740
  [email protected]