Πρόγραμμα ανάπτυξης Επαγγελματικών Προσόντων Μακροχρόνιων Ανέργων
177
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-177,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-17.1,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.5,vc_responsive
 

Πρόγραμμα ανάπτυξης Επαγγελματικών Προσόντων Μακροχρόνιων Ανέργων

Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (Κ.Ε.Ε.Ε), υλοποιεί το έργο «Ανάπτυξη των επαγγελματικών προσόντων μακροχρόνια ανέργων, με χαμηλά εκπαιδευτικά προσόντα».

Συνολικά θα επωφεληθούν 570 άνεργοι, στις 7 Περιφερειακές Ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, Πέλλα, Ημαθία, Κιλκίς, Πιερία, Σέρρες και Χαλκιδική.

Ενέργειες του έργου:

 1. Εξατομικευμένη συμβουλευτική επαγγελματικού προσανατολισμού, 15 ώρες.
 2. Επαγγελματική Κατάρτιση στις ειδικότητες:
 • Στέλεχος διαχείρισης αποθήκης.
 • Πωλητή λιανικής.
 • Τεχνικός συντήρησης εγκαταστάσεων.
 • Σερβιτόρος.
 • Στέλεχος διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας.

Διάρκεια κατάρτισης, 520 ώρες κατά μέσο όρο (170 ώρες θεωρία και 350 ώρες πρακτική). Οι επιχειρήσεις που θα υλοποιηθεί η πρακτική άσκηση θα έχουν άμεση συνάφεια με τα αντικείμενα κατάρτισης, ώστε οι ωφελούμενοι να μεγιστοποιήσουν την εμπειρία που θα αποκτήσουν στην ειδικότητα που θα επιλέξουν να καταρτιστούν.

 1. Πιστοποίηση από διαπιστευμένους φορείς, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/ IEC 17024.

Ανάδοχος του έργου ΚΕΚ ΣΑΡΩΝΙΣ ATEBE.

Η ΚΕΕΕ θα ανοίξει την πρόσκληση υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων στις αρχές Δεκεμβρίου.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Πρόγραμμα «Ανάπτυξη των επαγγελματικών προσόντων μακροχρόνια ανέργων με χαμηλά εκπαιδευτικά προσόντα»

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

 1. Αίτηση Συμμετοχής
 2. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατηρίου ή άλλου Πιστοποιητικού Ταυτοπροσωπίας.
 3. Αντίγραφο του Απολυτήριου Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ.
 4. Αντίγραφο του Ατομικού Εκκαθαριστικού της Εφορίας του φορολογικού έτους Στην περίπτωση που οι αιτούντες δεν ήταν υπόχρεοι υποβολής φορολογικής δήλωσης, προσκομίζουν Αντίγραφο του Οικογενειακού Εκκαθαριστικού της Εφορίας υπό την προϋπόθεση ότι αναγράφονται στο Οικογενειακό Εκκαθαριστικό ως προστατευόμενα μέλη, ενώ συμπληρώνουν στην αίτησή τους το ετήσιο εισόδημα της οικογένειας τους για το φορολογικό έτος 2017. Επισημαίνεται ότι αιτούντες που δεν ήταν υπόχρεοι υποβολής φορολογικής δήλωσης και δεν ήταν προστατευόμενα μέλη το 2017 θα πρέπει να καταθέσουν αντίγραφο του Οικογενειακού Εκκαθαριστικού της Εφορίας και σχετική βεβαίωση από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., στην οποία να αναφέρεται ότι δεν υποχρεούταν να υποβάλλουν φορολογική δήλωση για το 2017.
 5. Αντίγραφο της εν ισχύ Κάρτας Ανεργίας, την οποία δήλωσε ο ενδιαφερόμενος στην ηλεκτρονική του αίτηση (από την οποία να προκύπτει η ημερομηνία έναρξης της συνεχόμενης ανεργίας που δήλωσε ο ενδιαφερόμενος στην ηλεκτρονική του αίτηση).
 6. Αντίγραφο του αποδεικτικού ανανέωσης της δηλωθείσας, στην ηλεκτρονική αίτηση, κάρτας ανεργίας. Στο αποδεικτικό ανανέωσης θα πρέπει να αναγράφεται και ο αριθμός της κάρτας ανεργίας. Σε κάθε περίπτωση, η καταληκτική ημερομηνία της επόμενης ανανέωσης ή ισχύος της κάρτας ανεργίας θα πρέπει να είναι τουλάχιστον έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων.
 7. Ατομικό σχέδιο δράσης (χορηγείται από τον ΟΑΕΔ) με ημερομηνία σύνταξης μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.

Αντί της προσκόμισης του Ατομικού Σχεδίου Δράσης γίνεται δεκτή και η Βεβαίωση Εξατομικευμένης Παρέμβασης του Ο.Α.Ε.Δ., η οποία πιστοποιεί ότι ο ωφελούμενος έχει περάσει τη διαδικασία της εξατομικευμένης παρέμβασης, στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται και η ημερομηνία διεξαγωγής της.

ΠΡΟΣΟΧΗ: η ημερομηνία διεξαγωγής της Εξατομικευμένης Παρέμβασης και όχι η ημερομηνία έκδοσης του εγγράφου πρέπει να είναι μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής.

Στην περίπτωση που δεν αποδεικνύεται η ημερομηνία διεξαγωγής της εξατομικευμένη παρέμβασης, ο ωφελούμενος πρέπει να υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι έχει περάσει από τη διαδικασία εξατομικευμένης παρέμβασης μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων .

 1. Υπεύθυνη Δήλωση (η οποία θα απευθύνεται στην ΚΕΕΕ) ότι δεν είναι Μαθητές, Σπουδαστές ή Φοιτητές και ότι τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Θεσσαλονίκη
Χρίστου Πίψου 16, ισόγειο, Θεσσαλονίκη
2310 511344, 2310 537478
2310 500246
[email protected]

Γιαννιτσά
Μπάφρας 14 , Γιαννιτσά 58100
23820 83740, 23820 21002
23820 83740
[email protected]

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν

 

 • οι μακροχρόνια άνεργοι (12μηνη συνεχόμενη ανεργία).
 • με ενεργό δελτίο ανεργίας.
 • με εκπαιδευτικά προσόντα (απόφοιτοι Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ).
 • ηλικίας έως 25 ή άνω των 50 ετών.

Οι συμμετέχοντες, με την ολοκλήρωση παρακολούθησης του έργου, αμείβονται με εκπαιδευτικό επίδομα 2.230 – 2.270 €.