ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ & ΣΧΟΛΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ του έργου

 «Αναβάθμιση των προσόντων και κτήση νέων δεξιοτήτων ανέργων επιστημόνων πολυτεχνικών και τεχνολογικών σχολών και σχολών πληροφορικής στους τομείς των ΤΠΕ της Ποιότητας των Τεχνικών Έργων, από τις περιοχές παρέμβασης των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκη»

 

Το έργο περιλαμβάνει συμβουλευτική, θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση προς τους ωφελούμενους στα αντικείμενα:

 • Εκτίμηση  ακινήτων – μηχανολογικού εξοπλισμού & εγκαταστάσεων
 • Αξιολόγηση & Χρηματοδότηση Τεχνικών Έργων
 • Επισκευές – Αποκαταστάσεις – Ενισχύσεις κατασκευών από σκυρόδεμα
 • Στέλεχος διαχείρισης και ασφάλειας ποιότητας τροφίμων
 • Στέλεχος πληροφορικής εκπαιδευμένο στην κυβερνοασφάλεια και την ασφάλεια συστημάτων πληροφορικής
 • Στέλεχος προστασίας δεδομένων και ειδικός συμμόρφωσης πληροφοριακών συστημάτων στον κανονισμό – DPO
 • Στέλεχος πληροφορικής εκπαιδευμένο στα ανοικτά δεδομένα

 

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του, οι ωφελούμενοι θα πρέπει να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση σε επιχειρήσεις με συναφές αντικείμενο. Μπορείτε να εκφράσετε το ενδιαφέρον σας για να χρησιμοποιήσετε ασκούμενους για πρακτική άσκηση συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Η ενέργεια της πρακτικής αποτελεί μια ουσιαστική στήριξη προς τους ανέργους και τις επιχειρήσεις και σας παρέχει:

 • 100% επιδοτούμενη απασχόληση διάρκειας 1,5 μηνών (190 ώρες) για 6 ώρες ημερησίως
 • για απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης:
  • Απόφοιτοι πολυτεχνικών σχολών ,
  • Aπόφοιτοι σχολών πληροφορικής
  • Απόφοιτοι αντίστοιχων τεχνολογικών σχολών των πολυτεχνικών και σχολών πληροφορικής
 • χωρίς καμία επιβάρυνση για την επιχείρηση.
 • Πλήρη κάλυψη της αμοιβής του ασκούμενου και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη έναντι κινδύνου ατυχήματος καθ’ όλη τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης.
 • Οι ασκούμενοι θα έχουν καταρτισθεί θεωρητικώς στην θέση εργασίας που θα τους αξιοποιήσει η επιχείρηση σας.
 • Ο αριθμός των ωφελούμενων που τοποθετείται σε επιχείρηση για την πρακτική άσκηση πρέπει να είναι εύλογος με τον  αριθμό των απασχολουμένων της επιχείρησης)

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΦΟΡΙΕΣ

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση επικοινωνήστε με την κ. Παύλου Ξανθίππη,

Τηλ.  2310 511344

Mail : [email protected]

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

   

  Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

   

  Όνομα*

  Επώνυμο*

  Πόλη διαμονής*

  Τηλέφωνο*

  Email*

  Θέμα

  Μήνυμα