Συμβουλευτική και κατάρτιση ανέργων σε παραγωτικούς τομείς της RIS3 της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας - Edisinet
245
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-245,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-17.1,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.5,vc_responsive
 

Συμβουλευτική και κατάρτιση ανέργων σε παραγωτικούς τομείς της RIS3 της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

“Παράταση Υποβολής Αιτήσεων έως Τετάρτη 29/05/2019 και ώρα 24:00.”

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 650 ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (RIS3) ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», έχει αναλάβει ως Δικαιούχος την υλοποίηση της Πράξης «Συμβουλευτική και Κατάρτιση ανέργων σε παραγωγικούς τομείς της RIS3 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» με κωδικό MIS 5011446. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Το έργο απευθύνεται σε 650 ανέργους ωφελούμενους, ανεξαρτήτως ηλικίας, που κατοικούν στις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης, Σερρών, Πέλλας, Πιερίας, Ημαθίας, Κιλκίς και Χαλκιδικής, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Η δράση περιλαμβάνει:

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1: Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Το σύνολο της εξατομικευμένης συμβουλευτικής υποστήριξης ανέρχεται σε 5 συνεδρίες ανά ωφελούμενο.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2: Επαγγελματική Κατάρτιση & Πιστοποίηση Οριζοντίων & Εξειδικευμένων Δεξιοτήτων. Τα προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης θα έχουν διάρκεια 250 ωρών, κατά μέσο όρο το καθένα (θεωρία & πρακτική άσκηση με τη μορφή των «μελετών περιπτώσεων» - case studies) και θα υλοποιηθούν από πιστοποιημένους φορείς κατάρτισης.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 3: Εξειδικευμένη Συμβουλευτική Επιχειρηματικότητας, για το σύνολο των ωφελούμενων, μέσω 25 ατομικών συνεδριών για τον κάθε ωφελούμενο, σε θέματα που άπτονται της ενίσχυσης των επιχειρηματικών τους ικανοτήτων.

Τα προγράμματα κατάρτισης θα υλοποιηθούν σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα (νομό) της Κεντρικής Μακεδονίας, από πιστοποιημένους παρόχους κατάρτισης, μέλη του Αναδόχου φορέα, Ένωση Εταιρειών «E.DIS.I.NET A.E – ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. – ΑΚΜΗ UNIVERSAL TRAINING ΚΔΒΜ – MASTER A.E.».

 

Η EDISINET Α.Ε. ΚΔΒΜ2 στο πλαίσιο του έργου υλοποιεί τα παρακάτω προγράμματα:

 

Περιφερειακή Ενότητα Υλοποίησης Αντικείμενο Κατάρτισης
Θεσσαλονίκης Διοίκηση μονάδων εστίασης
Θεσσαλονίκης Ίδρυση οργάνωση & διοίκηση μικρών & πολύ μικρών επιχειρήσεων
Θεσσαλονίκης Πωλητής λιανικής
Πέλλας (Γιαννιτσά) Ίδρυση οργάνωση & διοίκηση μικρών & πολύ μικρών επιχειρήσεων
Πέλλας (Γιαννιτσά) Τεχνικός παραγωγής επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών
Σερρών (Σέρρες) Ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών σε επιχειρήσεις εστίασης
Σερρών (Νιγρίτα) Ίδρυση οργάνωση & διοίκηση μικρών & πολύ μικρών επιχειρήσεων
Χαλκιδικής (Τρίγλια) Διοίκηση μονάδων εστίασης

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση έχουν άνεργοι, οι οποίοι πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

  • Να είναι εγγεγραμμένοι/ες άνεργοι/ες στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως εάν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι
  • Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα
  • Να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο/φόρμα εξατομικευμένης παρέμβασης
  • Να έχουν συμφωνήσει σε Ατομικό Σχέδιο Δράσης πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής
  • Να είναι τουλάχιστον απόφοιτος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Θεσσαλονίκη
Χρίστου Πίψου 16, ισόγειο, Θεσσαλονίκη
2310 511344, 2310 537478
2310 500246
[email protected]

Γιαννιτσά
Μπάφρας 14 , Γιαννιτσά 58100
23820 83740, 23820 21002
23820 83740
[email protected]

Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να υποβάλλει αίτηση συμμετοχής σε μια μόνο Περιφερειακή Ενότητα (Νομός) και επιλέγεται βάση μοριοδότησης, στο αντικείμενο κατάρτισης της πρώτης επιλογής του.

 

Το εκπαιδευτικό επίδομα που θα λάβουν οι ωφελούμενοι, ανέρχεται στο ποσό των 5 € για κάθε ώρα κατάρτισης.

 

Αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι Τετάρτη 29/05/2019 και ώρα 24:00, και τα δικαιολογητικά κατατίθενται από Πέμπτη 30/05/2019 έως Τετάρτη 05/06/2019..