Υπηρεσίες Κατάρτισης και Πιστοποίησης Εργαζομένων

To ΚΕΚ EDISINET έχει αναλάβει τις υπηρεσίες Κατάρτισης και Πιστοποίησης Προγραμμάτων Εργαζομένων των παρακάτω φορέων.

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ» με Δικαιούχο το Επιμελητήριο Κορινθίας, το ΚΕΚ EDISINET έχει αναλάβει τις υπηρεσίες Κατάρτισης και Πιστοποίησης 69 εργαζομένων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Συγκεκριμένα:

  • Πρόγραμμα Κατάρτισης με τίτλο: ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ, (διάρκειας 80 ωρών , τόπος υλοποίησης Θεσσαλονίκη)
  • Πρόγραμμα Κατάρτισης με τίτλο: ΠΩΛΗΤΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ, (διάρκειας 80 ωρών, τόπος υλοποίησης Νιγρίτα Σερρών)
  • Πρόγραμμα Κατάρτισης με τίτλο: ΠΩΛΗΤΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ, (διάρκειας 80 ωρών, τόπος υλοποίησης Ημαθία)

Στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ του Κλάδου ‘Υλικά – Κατασκευές‘ , Τομέας ‘Μετάλλου’», με Δικαιούχο το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, το ΚΕΚ EDISINET έχει αναλάβει τις υπηρεσίες Κατάρτισης και Πιστοποίησης 60 εργαζομένων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Συγκεκριμένα:

  • Πρόγραμμα Κατάρτισης με τίτλο: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, (διάρκειας 70 ωρών, τόπος υλοποίησης Θεσσαλονίκη)
  • Πρόγραμμα Κατάρτισης με τίτλο: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, (διάρκειας 70 ωρών, τόπος υλοποίησης Θεσσαλονίκη)
  • Πρόγραμμα Κατάρτισης με τίτλο: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, (διάρκειας 70 ωρών, τόπος υλοποίησης Πέλλα)

Στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης: «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων σε ειδικότητες του Κλάδου Αγροδιατροφή & Βιομηχανία Τροφίμων – Τομέας Θαλασσοκαλλιέργειας, με δικαιούχο το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας, το ΚΕΚ EDISINET έχει αναλάβει τις υπηρεσίες Κατάρτισης και Πιστοποίησης 37 εργαζομένων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Συγκεκριμένα:

  • Πρόγραμμα Κατάρτισης με τίτλο: ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, (διάρκειας 80 ωρών, τόπος υλοποίησης Θεσσαλονίκη)
  • Πρόγραμμα Κατάρτισης με τίτλο: ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, (διάρκειας 80 ωρών, τόπος υλοποίησης Ημαθία)

Στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης: «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων μισθωτών οικονομολόγων σε τομείς προτεραιότητας του ιδιωτικού τομέα», με δικαιούχο το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας, το ΚΕΚ EDISINET έχει αναλάβει τις υπηρεσίες Κατάρτισης και Πιστοποίησης 98 εργαζομένων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Συγκεκριμένα θα υλοποιηθούν προγράμματα στην ειδικότητα: ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ, διάρκειας 120 ωρών με τόπους υλοποίησης,  τη Θεσσαλονίκη, το Κιλκίς και την Πέλλα.

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης: «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΥ», με δικαιούχο το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, το ΚΕΚ EDISINET, πρόκειται να αναλάβει τις υπηρεσίες Κατάρτισης και Πιστοποίησης 69 εργαζομένων. Τα προγράμματα που θα υλοποιηθούν θα έχουν διάρκεια 80 ώρες και τόπο υλοποίησης τη Θεσσαλονίκη και την Πέλλα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

KEK EDISINET – Θεσσαλονίκη
Χρίστου Πίψου 16, ισόγειο, Θεσσαλονίκη
2310 511344, 2310 537478
2310 500246
[email protected]

Γιαννιτσά
Μπάφρας 14 , Γιαννιτσά 58100
23820 83740, 23820 21002
23820 83740
[email protected]