Νέο Πρόγραμμα Κατάρτισης συμμετεχόντων στη Κοινωφελή εργασία σε Δήμους, Περιφέρειες, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων

Νέο Πρόγραμμα Κατάρτισης συμμετεχόντων στη Κοινωφελή εργασία σε Δήμους, Περιφέρειες, Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων

Η Ε.DIS.I.NET A.E., Πάροχος Κατάρτισης στο Τελικό Μητρώο της Κοινωφελούς, θα υλοποιήσει προγράμματα κατάρτισης και πιστοποίησης Θεσσαλονίκη, Πέλλα και Κεντρική Μακεδονία.
Τα αντικείμενα κατάρτισης θα υλοποιηθούν με τη μέθοδο της τηλεκατάρτισης, σύγχρονη και ασύγχρονη τηλεκπαίδευση.
Ύστερα από τη δίμηνη παράταση της εργασίας σας που έδωσε το Υπουργείο Εργασίας, θα κληθείτε από τους Δήμους και λοιπούς Φορείς να υπογράψετε την παράταση της σύμβασης και να πάρετε νέα βεβαίωση χρόνου εργασίας.
Η κατάρτιση θα γίνει το χρονικό διάστημα της παράτασης της εργασίας σας και απαραίτητη είναι η προσκόμιση της βεβαίωσης του εργοδότη.
Τα τμήματα κατάρτισης είναι διάρκειας από 120 έως 140 ώρες, ανάλογα με το θεματικό αντικείμενο.

Κωδικοποίηση Θεματικών Αντικειμένων Κατάρτισης

             Τίτλος Θεματικού Αντικειμένου Κατάρτισης

Κωδικός  2      |   Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ (1ο επίπεδο) 120 ώρες
Κωδικός  3      |   Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ (2ο επίπεδο) 120 ώρες
Κωδικός  4      |   Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ (3ο επίπεδο) 120 ώρες
Κωδικός  5      |   Οργάνωση & Λειτουργία Δημόσιων Υπηρεσιών, Οργανισμών & Επιχειρήσεων 140 ώρες
Κωδικός  6      |   Οριζόντιες Ξενόγλωσσες Ικανότητες στο Χώρο Εργασίας 130 ώρες
Κωδικός  7      |   Διαχείριση Καταστροφών και Κρίσεων 120 ώρες
Κωδικός  8      |   Πρώτες Βοήθειες 130 ώρες
Κωδικός  9      |   Περιβαντολλογική Προστασία και Ανακύκλωση Προϊόντων 120 ώρες
Κωδικός  10    |   Ψηφιακές Δεξιότητες Κοινωνικής Δικτύωσης με εφαρμογές στο χώρο εργασίας (Social Media) 120 ώρες
Κωδικός  12    |   Επαγγελματίας Καθαριστής / Απολυμάνσεις Δημοσίων Χώρων 130 ώρες
Κωδικός  13    |   Εισαγωγή στα Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Εργαλεία 120 ώρες
Κωδικός  14    |   Χειρισμός Εργαλειομηχανών 120 ώρες
Κωδικός  15    |   Υπηρεσίες Διαμόρφωσης / Συντήρησης Πρασίνου 120 ώρες
Κωδικός  16    |   Στέλεχος Κοινωνικής Φροντίδας (Διαχείριση πόνου – ψυχολογική στήριξη – δεξιότητες φροντίδας τρίτης ηλικίας) 120 ώρες
Κωδικός  17    |   Οικοδομικές Εργασίες – Εργασίες Κατασκευαστικού Κλάδου 120 ώρες
Κωδικός  18    |   Διαχείριση Κινδύνων και Κρίσεων (φυσικών, βιολογικών και τεχνολογικών) σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης 120 ώρες

 

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε :

Θεσσαλονίκη: Μαντατζή Δήμητρα, (: 6985171351, E-mail*: [email protected]

Γιαννιτσά: Αρχαγγελίδου Φιλιώ, (: 6949001675, E-mail*: [email protected]

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

KEK EDISINET – Θεσσαλονίκη
Χρίστου Πίψου 16, ισόγειο, Θεσσαλονίκη
2310 511344, 2310 537478
2310 500246
[email protected]

Γιαννιτσά
Μπάφρας 14 , Γιαννιτσά 58100
23820 83740, 23820 21002
23820 83740
[email protected]

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.