Νέο Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Κατάρτισης και Πιστοποίησης Εργαζομένων Γυναικών του Ιδιωτικού τομέα της Οικονομίας

Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Κατάρτισης και Πιστοποίησης Εργαζομένων Γυναικών του Ιδιωτικού τομέα της Οικονομίας

Νέο Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Κατάρτισης και Πιστοποίησης Εργαζομένων Γυναικών του Ιδιωτικού τομέα της Οικονομίας

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ), έχει αναλάβει ως Δικαιούχος την υλοποίηση της Πράξης: «Ενίσχυση και ανάπτυξη των ηγετικών και διευθυντικών δεξιοτήτων των εργαζομένων γυναικών στον Ιδιωτικό τομέα της Οικονομίας» με Κωδικό ΟΠΣ 5063845.

Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινάει στις
25/01/2022 και ώρα 00:00:01 μέχρι τη 25/02/2022 και ώρα 23.59.00

 

Πληροφορίες Προγράμματος

Τα Προγράμματα περιλαμβάνουν τις ακόλουθες ενέργειες-δράσεις
• Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής υποστήριξης στους ωφελούμενους μέσω ατομικών συνεδριών (6 συνεδρίες ανά ωφελούμενο).
• Ενέργειες Κατάρτισης: προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας 100 ωρών.
• Υλοποίηση βιωματικών εργαστηρίων που ενισχύουν τη γνώση όλων των πτυχών του εαυτού και συμβάλλουν στην αυτοβελτίωση.
• Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 17024 ή τον ΕΟΠΠΕΠ.

Για περισσότερες πληροφορίες του προγράμματος μεταβείτε στον σύνδεσμο παρακάτω

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.