Νέο Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Κατάρτισης και Πιστοποίησης Εργαζομένων ΙΝΣΕΤΕ

Πρόγραμμα Κατάρτισης και Πιστοποίησης Εργαζομένων ΙΝΣΕΤΕ

Νέο Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Κατάρτισης και Πιστοποίησης Εργαζομένων ΙΝΣΕΤΕ

Το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΙΝΣΕΤΕ), πρόκειται να υλοποιήσει Επιδοτούμενα Προγράμματα Κατάρτισης Εργαζομένων στο πλαίσιο της πράξης «Διαρθρωτική Προσαρμογή και Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας του Τουρισμού με Έμφαση στην Ποιότητα και την Αναβάθμιση του Ανθρώπινου Δυναμικού», με κωδ.ΟΠΣ 5062097, η οποία εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»

Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινάει
Τη ΔΕΥΤΕΡΑ 29/11/2021 και ώρα 15:00

 

Τα Προγράμματα περιλαμβάνουν :
1. Ενέργειες Επαγγελματικής Συμβουλευτικής: η επαγγελματική συμβουλευτική υποστήριξη περιλαμβάνει (8) συνεδρίες (διάρκειας 45 λεπτών η κάθε συνεδρία).
Συγκεκριμένα:
• 3 συνεδρίες πριν την έναρξη της κατάρτισης
• 5 συνεδρίες κατά τη διάρκεια της κατάρτισης και πριν τη διαδικασία συμμετοχής στην πιστοποίηση
2. Ενέργειες Κατάρτισης: στοχευμένα προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης διάρκειας 150 ωρών σε οριζόντιες όσο και εξειδικευμένες επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες
3. Πιστοποίηση από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 17024 ή ισοδύναμο ή ΕΟΠΠΕΠ
Δικαίωμα συμμετοχής
Στην πρόσκληση μπορεί να υποβάλλει αίτηση οποιοσδήποτε εργαζόμενος σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα της Οικονομίας με σχέση εξαρτημένης εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων με εποχική απασχόληση και των εργαζομένων που βρίσκονται σε αναστολή εργασίας. Οι εργαζόμενοι με εποχική απασχόληση μπορούν να είναι ωφελούμενοι ακόμη και αν λαμβάνουν ειδικό εποχικό επίδομα.
Διευκρινίζεται ότι στους εν δυνάμει συμμετέχοντες συμπεριλαμβάνονται και εργαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις τελούν σε αναστολή και είναι δικαιούχοι του επιδόματος ειδικού σκοπού.

Για περισσότερες πληροφορίες του προγράμματος μεταβείτε στον σύνδεσμο παρακάτω

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.