Νέο Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Κατάρτισης και Πιστοποίησης Εργαζομένων ΓΕΠΟΕΤ

Πρόγραμμα Κατάρτισης και Πιστοποίησης Εργαζομένων ΓΕΠΟΕΤ

Νέο Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Κατάρτισης και Πιστοποίησης Εργαζομένων ΓΕΠΟΕΤ

Η Γενική Πανελλαδική Ομοσπονδία Επιχειρήσεων Τουρισμού – ΓΕΠΟΕΤ, πρόκειται να υλοποιήσει  Επιδοτούμενα Προγράμματα Κατάρτισης Εργαζομένων  στο πλαίσιο της πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Εργαζομένων από τη ΓΕΠΟΕΤ για την απόκτηση για την απόκτηση εξειδικευμένων όσο και οριζόντιων γνώσεων δεξιοτήτων και ικανοτήτων σε ειδικότητες Τουρισμού»  με κωδικό ΟΠΣ 5035165.

Η ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 30/06/2022 και ώρα 23:59:00.

Για περισσότερες πληροφορίες του προγράμματος μεταβείτε στον σύνδεσμο παρακάτω

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.