ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΑΝ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥ VOUCHER 30-49

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΑΝ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥ VOUCHER 30-49

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΑΝ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΥ VOUCHER 30-49

Μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα στην ιστοσελίδα www.voucher.gov.gr

 

Για την ενεργοποίηση της επιταγής οι ωφελούμενοι θα πρέπει να επιλέξουν τον Πάροχο Κατάρτισης με τον οποίο θα συνεργαστούν για να ενεργοποιήσουν την επιταγή τους.

Το ΚΕΚ EDISINET ως πάροχος κατάρτισης θα υλοποιήσει προγράμματα κατάρτισης σε όλες τις ειδικότητες της δράσης.  

« Συμβουλευτική, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30-49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής»

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ 2.520€

 

Για περισσότερες  πληροφορίες επικοινωνήστε άμεσα στα τηλέφωνα 2310511344 και 2316010447  ή συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας άμεσα.

   

  Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

   

  Όνομα*

  Επώνυμο*

  Πόλη διαμονής*

  Τηλέφωνο*

  Email*

  Θέμα

  Μήνυμα

  Η δράση περιλαμβάνει:

  1. Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής (4 συνεδρίες)
  2. Παροχή υπηρεσιών θεωρητικής κατάρτισης διάρκειας διακοσίων (200) ωρών σε ειδικότητες των ως άνω κλάδων αιχμής
  3. Πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος
  4. Πρακτική άσκηση – on the job training – συνολικής διάρκειας τριακοσίων ογδόντα (380) ωρών

  Η δράση  θα υλοποιηθεί με το σύστημα επιταγής κατάρτισης (training voucher)

   

  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ – ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

   

  1. ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ/ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
  • Τεχνικός – συντηρητής αυτοματισμού και αυτόματου ελέγχου
  • Εργασίες Μόνωσης
  • Οικοδομικές Εργασίες – Εργασίες Κατασκευαστικού Κλάδου
  1. ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
  • Στέλεχος Κοινωνικής φροντίδας (διαχείριση πόνου – ψυχολογική στήριξη – δεξιότητες φροντίδας τρίτης ηλικίας)
  • Επαγγελματίας Καθαριστής
  • Λινοθηκάριος
  • Οροφοκόμος
  1. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ/ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΣ
  • Σερβιτόρος
  • Υπάλληλος Υποδοχής/Εξυπηρέτηση πελατών ξενοδοχείου
  • Υπάλληλος Τουριστικού γραφείου
  • Οριζόντιες Ξενόγλωσσες Ικανότητες στο χώρο εργασίας

  No Comments

  Sorry, the comment form is closed at this time.